Råd og tips og vedlikehold av møbler i treverk.

Voksing av resirkulert treverk.

Vår anbefaling er å benytte Classic Living sin fargeløse voks på tremøbler laget av resirkulert treverk. Voksen metter treverket og virker forebyggende på flekkdannelse, begrenser sprekkdannelser i treverket og sørger for et enklere renhold av ditt møbel. Voksen har en noe sterk lukt, så om du har mulighet for å påføre voksen på ditt møbel ute er det å anbefale. Ved påføring innendørs sørg for god utlufting. Benytt hansker ved påføring av voksen. Må ikke komme i kontakt med øyne. Dersom dette skulle skje skyll med vann og kontakt lege.

Voks finner du her: http://classic-living.no/products/mobelvoks.

Vi anbefaler at du vokser møblene dine ute pga, sterk lukt. Les databladet før du benytter voksen. Voksen må bevares på et trygt sted slik at den ikke kommer i kontakt med barn. Se Innhold her.
Ved eventuelt allergiske reaksjoner kontakt lege og henvis til databladet.Slik gjør du:

Fjern eventuell gammel voks. Har du møbler fra Classic Living trenger du ikke å fjerne gammel voks, da dette er samme voks som møbelet er satt inn med ved produksjon. Sørg for at møbelet er rent og tørt. Påfør et godt lag med voks med en lofri klut eller liknende. Stryk voksen i samme lengderetning som treverket. Sørg for å tette alle “porer” og sprekker godt. La det tørke i ca. 20 min. Tørk over/pòler med en ren, soft klut eller en voks børste og fjern overflødig voks. Gjenta behandlingen til treverket er godt mettet. Deretter ved behov.

Råd og tips for å bevare ditt møbel på en best måte:

Beste temperatur for inneklimaet vårt er 18–22°C med en relativ luftfuktighet på 40–55 %. Dette kan oppnås med luftfukter, planter eller blomster i rommet. Tenk over hvor du plasserer møblene dine i rommet. Det kan fort bli skade med for mye dagslys og sol. Varme og uttørking kan også lage sprekker i møblene.

Spesielt i vinterhalvåret, med varmepumper og annen type oppvarming, ser vi at det kan bli et svært tørt inneklima med økt risiko for sprekkdannelser. For å motvirke dette vil riktig pleie og vedlikehold være avgjørende. Luftfukter kan også være gunstig.

Alle tremøbler vil, som en naturlig følge av lysets og brukerens påvirkning, endre farge med årene. Merk derfor at om du plasserer en duk eller andre gjenstander permanent på deler av møbelet vil fargeforskjell kunne oppstå etter en tids bruk. Luftens fuktinnhold varierer med årstidene – også innendørs. Da tre ifølge luftvariasjonene utvider eller trekker seg sammen, kan f.eks. massive bordplater bli litt ujevne eller lett buktete som en naturlig følge av luftforandringer. Små sprekkdannelser i overflaten kan også oppstå. Ved bruk av tremøbler i det daglige, gjelder regelen om at fuktig-het er treets verste fiende. Derfor må all fuktighet tørkes opp straks. Vann må kun brukes i små doser, helst i form av en fuktig klut, og må straks tørkes med en tørr klut. Dette gjelder også ved rengjøring/behandling med f.eks. såpevann.

Dersom du oppbevarer ileggsplater i andre rom, med annen temperatur og fuktighet, husk da å ta inn platene i god tid før de skal settes i. Ileggsplater som oppbevares under bord, eller i andre rom vil få annen lyspåvirkning og vil ikke endres likt med bordet som står fremme.

VEDLIKEHOLD AV TREMØBELOVERFLATER

LAKKBEHANDLEDE OVERFLATER (gjelder ikke på oljebehandlede overflater)

Alminnelig rengjøring: Tørking med en ren, tørr klut eller med en klut godt oppvridd i rent vann. Man må omgående ettertørke med en ren, tørr klut. Smussete overflater tørkes med en klut godt oppvridd i såpevann eller vann tilsatt flytende oppvaskmiddel. Man må omgående ettertørke med en ren, tørr klut. Vi anbefaler bruk av møbelpolish til lakkerte flater. Det gir ekstra beskyttelse mot riper og flekker. Din Bohus butikk selger dette.

Grundig rengjøring: Til rengjøring og pleie av lakkoverflater finnes det en rekke midler til både blanke og matte overflater og til forskjellige tresorter. Midler til mørke tresorter kan gi endring i glans og farge på lyse tresorter. Silikonholdige midler er fukt- og smussavvisende, men kan trenge gjennom lakken og gjøre en senere opplakkering umulig. Sliping av lakkoverflater bør alltid overlates til en fagmann. Merker etter sko eller lignende på stoler eller bord fjernes best med renset bensin. Brannfare! Sørg for utlufting!

UBEHANDLEDE OG SÅPEBEHANDLEDE

OVERFLATER AV MASSIVT TRE

Alminnelig rengjøring: Tørking med en ren, tørr klut. Smussete overflater tørkes med en klut godt oppvridd i såpevann eller vann tilsatt flytende oppvaskmiddel. Brun såpe (krystallsåpe) bør kun anvendes på nåletre, hvor det gir en ganske lett grålig farge. På eiketre eller andre tresorter med høyt garvesyreinnhold kan brun såpe gi kraftig mørkfarging.

Grundig rengjøring: Vask hele overflaten med en børste og tørk omgående med en ren klut godt oppvridd i såpeoppløsning. Vanskelige fettflekker kan forsøkes fjernet med renset bensin eller trerengjøring som du kan kjøpe i din Bohus-butikk. Brannfare! Sørg for utlufting!

Hvis treets fibre har reist seg som følge av veske, så slip alltid i treets lengderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Bruk aldri stålull – det kan forårsake misfarging! Hyppig sliping gjør overflaten mer sart og mottakelig for smuss. Jevnlig avtørking med såpevann vil minske fiberreisningen og øke overflatens motstandsdyktighet.

VOKSBEHANDLET OVERFLATE

Alminnelig rengjøring: Tørking med en ren, tørr klut. Fuktige kluter må ikke brukes! Vannsøl o.l. fjernes straks.

Grundig rengjøring: Flekker fra væsker forsøkes først fjernet når overflaten er helt tørr. Overflaten renses omhyggelig med en ren klut og mineralsk terpentin eller trerengjøringsmiddel. Brannfare! Sørg for utlufting!

Hvis treets fibre har reist seg som følge av veske, så slip alltid i treets lengderetning med sandpapir nr. 180 eller 220. Bruk aldri stålull – det kan forårsake misfarging!

Etter tørking påføres et tynt lag møbelvoks som er egnet for gjeldende tresort. Etter ca. 15 minutter gnis møbelvoksen av med en grov klut. Følg alltid bruksanvisningen. Man kan eventuelt børste i treets lengderetning med en ren børste med tettsittende børstehår, f.eks. en ren skobørste.

OLJEBEHANDLET OVERFLATE

Etterbehandling med olje: Selv om ditt møbel har fått et strøk olje av produsenten, anbefaler vi å påføre et strøk før du tar møbelet i bruk. Særlig bordplater kan ha godt av et ekstra strøk. Deretter anbefaler vi etterbehandling 3- 4 ganger per år. Vær forsiktig med å legge duk etc på oljede flater, før du har forsikret deg om at oljen har tørket tilstrekkelig.

Alminnelig rengjøring: Tørking med en ren, tørr klut. Smussete overflater tørkes med en klut godt oppvridd i såpevann, eller vann tilsatt flytende oppvaskmiddel. Ettertørk omgående med en ren, tørr klut.

Grundig rengjøring: Mindre lag olje fjernes med mineralsk terpentin eller trerengjøringsmiddel som selges i din Bohus-butikk. Brannfare! Sørg for utlufting!

Etter tørking påføres et tynt lag med den oljen som anbefales av fabrikanten. Følg alltid fabrikantens anvisninger. Om nødvendig kan man slipe ganske lett i den våte oljen – alltid i treets lengderetning – med sandpapir nr. 320 eller 360. Grundig ettertørking med en ren, tørr klut.

Spisebord: Må også oljes på undersiden.

Skap: Ønsker du å olje innsiden, bør du bruke luktfri olje. Advarsel! Kluter med møbelolje kan selvantenne og bør derfor kasseres etter bruk.

ANTIKKFARGEDE MØBLER

Dette er møbler som er produsert i Østen, av lokale treslag som f.eks. sesamtre. Ettersom klimaforholdene i disse delene av verden er svært annerledes enn her i Norge, vil vi gjerne informere deg om varens egenskaper og anbefalt vedlikehold.

Møblene er av massivt, antikkbehandlet og vokset tre med en røff finish. På grunn av de store forskjellene i temperatur og luftfuktiget mellom Østen og Norden, må man påregne små sprekkdannelser i møblene. Dette betraktes som en del av møbelets sjarm, og godtas ikke som reklamasjonsgrunnlag.

Sprekkdannelser kan motvirkes ved at møblene settes inn med voks fra starten av. Dette er særlig viktig på horisontale flater som bord- og topp-plater på skap.

Voksen møblene er behandlet med fra leverandørens side, er ikke herdende. Dette innebærer at overflaten er ømfintlig overfor fuktighet, f.eks. kondens fra varme kopper. Ved fortsatt bruk av ikke-herdende voks, (f.eks. flere bivoksprodukter), bedres møbelets motstandsdyktighet overfor fukt noe, men behandlingen må gjentas 3–4 ganger i året. Dersom man bruker en herdende voks, (kjøpes i din Bohus-butikk) blir overflaten motstandsdyktig overfor fukt, treet sprekker mindre, og behovet for etterbehandling reduseres til 1–2 ganger årlig.

Oppskrifter

Såpeoppløsning: Fremstilles av 1/4 dl såpe til 1 liter varmt vann. Avkjøles før bruk.

Oppløsning med flytende oppvaskmiddel: Følg fabrikantens anvisninger, dog maks. 1 ts oppvaskmiddel til 1 liter vann. Av konsentrerte vaskemidler anvendes et par dråper pr. liter vann.

Viktig!

• Sjekk alltid produsentens anvisninger for møbelet.

• Bruk ikke kjemikalier, mikroklut og grønnsåpe.

• Pleieprodukter som inneholder herdende oljer (for eksempel kokt linolje) må behandles med forsiktighet, da påføringskluten kan selvantenne etter bruk. Pass derfor på å kaste kluten på et egnet sted, slik at ikke brann kan oppstå.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERT FINERT EIK

Eikefinerte møbler kan lett få riper og hakk. For å unngå dette så følg våre anbefalinger. For at bordet skal holde
seg pent, husk å bruke underlag for eksempel spisebrikker / duk under tallerkener og glass. Pynteting som
lysestaker og vaser som skal stå på bordet, anbefaler vi at det blir montert møbel knotter under disse.
Til daglig rengjøring, vask med en godt oppvridd bomullsklut og rent vann. Vær nøye med å tørke bort alt
overskytende vann. Ikke bruk mikrofiberklut og sterke vaskemidler, da dette kan skade overflaten. Vi anbefaler å
bruke Opalin sprayvoks. Opalin beskytter mot slitasje, skitt og veskeinntrengning for alle lakkerte overflater. Tenk
over hvor du plasserer møblene dine i rommet. Det kan fort bli skade med for mye dagslys og sol. Varme og
uttørking kan også lage sprekker i møblene.
Spesielt i vinterhalvåret, med varmepumper og annen type oppvarming, ser vi at det kan bli et svært tørt
inneklima med økt risiko for sprekkdannelser. For å motvirke dette vil riktig pleie og vedlikehold være avgjørende.

Vedlikehold
Opalin beskytter mot slitasje, skitt og veskeinntrengning for alle lakkerte overflater.

Vedlikehold for spisebord
Beskytt overflaten med for eksempel, SAPHIR LAKKBESKYTTER

Montering
Vær alltid 2 for å løfte eller montere våre produkter.
Sjekk produktet for feil før du tar produktet i bruk
Ikke bruk kniv eller saks for å åpne esken. Da kan du fort få skade på produktet

Contact Us

Not finding what you're looking for? Contact Us Directly