Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og er oppgitt i NOK. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra classicliving.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Vi tar forbehold om feilprising og at varer kan bli utsolgt før butikken blir oppdatert hvert døgn. Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.Betingelser ved ekstraordinært salg:

Classic Living AS forbeholder seg retten til ikke å levere en vare til oppgitt pris i nettbutikken dersom varen ikke er på lager ved ekstraordinært salg. Dette er også opplyst under tilbuds annonsen.

Kilde: § 7.Villedende handlinger.

Contact Us

Not finding what you're looking for? Contact Us Directly