Forsinkelse av leveransen

Vi tar forbehold om forsinkelser da mange av våre varer er håndlagde og forsinkelser i produksjon kan oppstå. Den spesielle utviklingen som har vært i verdensmarkedet og i frakt og shippingindustrien vil også kunne påvirke, og er dessverre utenfor Classic Living AS sin kontroll. Det kompenseres ikke for forsinket levering med unntak av økonomisk tap du som kunde har hatt som følge av forsinkelsen. jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Dersom kunden hever kjøpet grunnet forsinkelse vil tilbakebetaling av kjøpssum til kunde skje innen 14 dager fra avtalt heving av kjøp.

Contact Us

Not finding what you're looking for? Contact Us Directly