Generelle betingelser frakt

Generelle Betingelser Frakt
For at levering skal gjennomføres må det være kjørbar vei uten hindringer (f eks privat bom) for lastebil, frem til dør. Dør-/ringeklokke må være korrekt merket. Mottaker må være til stede ved mottak for å kvittere. Ved indoor/ innbæring er det du som kunde som er ansvarlig for det er fri ferdsel og at eskene kan bæres inn uten problemer. Du som kunde er ansvarlig for å bære frakt kostnader tur/retur dersom møbelet er for stort til å bæres inn i ditt hjem.

Når vei er ufremkommelig
Sjåføren har rett til å avbryte leveransen dersom han mener at han ikke kan kjøre bilen på en sikker og lovlig måte eller hvor han mener at veien / miljøet kan bli skadelidende.

Dersom du bor på en øy:
Dersom du bor vanskelig til som for eksempel en øy eller lignende må dette informeres om til oss på forhånd. Vi leverer dessverre ikke til øy, så man må i disse tilfeller ta i mot varen på fergeleie på fastland. Eventuelt at man får noen andre til å bringe varen over. Dette gjelder alle leveranser som er til øyer. Om mottaker ønsker å hente det på vår frakt leverandør sin nærmeste terminal er dette også mulig.

Contact Us

Not finding what you're looking for? Contact Us Directly