Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på classicliving.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, foretaket vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Forbrukerklageutvalget
Postadresse:
Postboks 4596 Nydalen,
0404 Oslo.

Besøksadresse:
Gjerdrumsvei 8,
0484 Oslo

Tlf: 23 40 06 80
Enhetsregisteret: 985 211 132

Contact Us

Not finding what you're looking for? Contact Us Directly