Salgspant

Classic Living as har med mindre noe annet er avtalt salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen. Det inkluderer renter og omkostninger. Inntil disse er betalt i sin helhet forbeholder Classic Living seg retten til å disponere eller kreve varene tilbakelevert om betaling ikke foreligger etter avtale, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Contact Us

Not finding what you're looking for? Contact Us Directly