Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos classicliving.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser classicliving.no eller classicliving.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra classiclivingt.no sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres på «min side».

Contact Us

Not finding what you're looking for? Contact Us Directly