Betingelser

 • Ekstraordinære forhold

  Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for in...
 • Endring i vilkårene

  Vi forbeholder oss retten til å endre nårværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
 • Force majeure

  Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsv...
 • Kjøp av utstillingsvarer fra Showroom eller varer fra "Billigkroken"

  Produkter kjøpt via showroom eller i "billigkroken" må besiktiges og hentes etter avtale hos oss i Andersrudveien 1, 1914 Ytre Enebakk. Disse produktene kan dessverre ikke bestilles via nettbutikken eller reserveres. Varene du finner i billigkroken er møbler og dekor som har vært blitt benyttet ...
 • Kundens plikter

  Den som er registrert som kunde hos classicliving.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser classicliving.no eller classicliving.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det i...
 • Nyhetsbrev og kommunikasjon

  Vi tilbyr nyhetsbrev på epost. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg, med relevant informasjon og tilbud.  Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke i forbindelse med registrering eller på «min side». Alle dine samtykker kan administreres på «min s...
 • Salgspant

  Classic Living as har med mindre noe annet er avtalt salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen. Det inkluderer renter og omkostninger. Inntil disse er betalt i sin helhet forbeholder Classic Living seg retten til å disponere eller kreve varene tilbakelevert om betaling ikke f...
 • Tvister og lovvalg

  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på classicliving.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, foretaket vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist. Forbrukerklag...
 • Våre betingelser

  siden er under utvikling. Betingelsene er foreløpig listet opp under hvert punkt